dk-moth「蛾フォルダ」

蛾画像整理のために作りました。

セグロベニトゲアシガ

ニセマイコガ科

f:id:dk_hanaya:20050530091110j:plain

2005.5.30

f:id:dk_hanaya:20070824065426j:plain

2007.8.24

f:id:dk_hanaya:20050530091154j:plain

2005.5.30

f:id:dk_hanaya:20130608110734j:plain

2013.6.8

f:id:dk_hanaya:20130608110850j:plain

2013.6.8

f:id:dk_hanaya:20150719094531j:plain

2015.7.19

f:id:dk_hanaya:20150719094559j:plain

2015.7.19

f:id:dk_hanaya:20150719094636j:plain

2015.7.19